Par izdevniecību

  • Rīgas Tehniskās universitātes Izdevniecības misija ir nodrošināt RTU studentus un akadēmisko personālu ar kvalitatīvu mācību un zinātnisko literatūru, izmantojot mūsdienīgas un inovatīvas tehnoloģijas.
  • Rīgas Tehniskās universitātes Izdevniecība katru gadu izdod 22 līdz 25 zinātniskos žurnālus, 8 līdz 10 zinātniskās monogrāfijas, aptuveni 50 promocijas darbus un 100 promocijas darbu kopsavilkumus latviešu un angļu valodā, aptuveni 30 dažādus mācību līdzekļus pēc fakultāšu, institūtu un citu RTU struktūrvienību pasūtījuma. Visiem izdevumiem tiek piešķirts ISBN vai ISSN kods.
  • Pašlaik RTU Izdevniecība izdod 15 zinātniskos žurnālus, no kurām 75% tiek publicēti angļu valodā, no tā 8 tiek publicētas brīvpieejas žurnālu pārvaldības sistēmā Open Journal System. Visi raksti, kas publicēti angļu valodā, tiek pārbaudīti uz plaģiātismu, izmantojot programmatūru SimilarityCheck. Ja žurnāls atbilst kvalitātes kritērijiem, tad katram žurnāla rakstam tiek piešķirts unikāls identifikācijas numurs DOI (Digital Object Identifier).
  • RTU ir noslēgusi līgumus ar starptautiskām bezpeļņas organizācijām CrossRef un ORCID, ar kurām aktīvi sadarbojas arī RTU Izdevniecība. Raksti tiek indeksēti ProQuest, EBSCO, CNPIEC, TDOne un daudzās citās datu bāzēs. RTU Izdevniecībā iznākošie žurnāli "Environmental and Climate Technologies" un "The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering"  tiek indeksēti SCOPUS datu bāzē.

Partneri

33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 8F898D05-C70F-4113-80D1-C41FF4CBAB0C ACD8BB71-3A07-44B2-B653-066DF5C7D98C 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926