Iznākusi zinātniskā monogrāfija «Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos»

RTU Izdevniecība laidusi klajā Inženierekonomikas un vadības fakultātes BUNĪ institūta Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras vadītājas profesores Maijas Šenfeldes un docentes Alises Vītolas zinātnisko monogrāfiju «Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos».

Autores analizē institucionālās vides nozīmi valstu ekonomiskajā attīstībā un atbild uz jautājumu, kā sociālos, politiskos un kultūras procesos veidojušais normatīvais regulējums, kā arī sabiedrības vērtības un uzvedības normas ietekmē valsts ekonomisko sniegumu. Tiek piedāvāta inovatīva metodika institucionālās vides kvantitatīvai novērtēšanai, aptverot tās ekonomiskās, politiskās un vērtību kategorijas.

Monogrāfijā ir izvērtēta institucionālā vide Baltijas un Centrāleiropas valstīs un sniegtas rekomendācijas publiskā sektora politikas pilnveidošanai Latvijā, lai veicinātu ekonomiskajai attīstībai labvēlīgas institucionālās vides veidošanos.

Monogrāfiju var iegādāties RTU grāmatnīcā, Āzenes iela 6 (1. stāvā, RTU Studentu servisa centrā).