Katalogs

Skaits : 45

Apraksts Autors
NosaukumsDemokrātija. Tekstu krājums AprakstsMācību līdzeklis izstrādāts RTU studentiem politoloģijas kursa padziļinātai apgūšanai.  Kr... Gunārs Ozolzīle Autors0€
NosaukumsTransporta mikroprocesoru sistēmas AprakstsMetodiskie norādījumi paredzēti studentiem, kas apgūst transporta mikroprocesoru sistēmas  ... Ansis Klūga, Jānis Klūga Autors0€
NosaukumsGrāmatvedība AprakstsIzdevums „Grāmatvedība” ir mācību grāmata trīs daļās, kas paredzēta RTU studentiem, kuri apgūst „Grā... Lolita Tīse Autors0€
NosaukumsMethodology for Socio-Technical Transition Research AprakstsSummary of the Doctoral Thesis Autors0€
NosaukumsŪdeņradis. Ūdeņraža ekonomika. E-gāze AprakstsMācību metodiskais līdzeklis “Ūdeņradis. Ūdeņraža ekonomika. E-gāze” paredzēts izmantošanai vispārīg... Jānis Vaivads Autors0€
NosaukumsStarptautiskie darījumi ar nekustamo īpašumu AprakstsMācību grāmata sagatavota atbilstoši mācību priekšmeta “Starptautiskie darījumi ar nekustamo īpašumu... Jānis Viesturs, Ineta Geipele Autors0€
NosaukumsValsts parāds: finansiālās drošības novērtējums un optimālas politikas izvēle AprakstsZinātniskajā monogrāfijā apkopoti pētījumu rezultāti, kas balstās uz 2003.–2012. gada pasaules ekono... Nadežda Semjonova Autors0€
NosaukumsMetodiskie norādījumi norobežojošo konstrukciju mitruma režīma vienkāršotam aprēķinam AprakstsMācību metodiskais līdzeklis paredzēts Būvniecības inženierzinātņu fakultātes un  Arhitekt... Anatolijs Borodiņecs, Jurģis Zemītis Autors0€
NosaukumsLatvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana AprakstsZinātniskajā monogrāfijā aplūkotas problēmas, kas saistītas ar reģionu konkurētspējas  nov... Ilze Judrupa, Maija Šenfelde Autors0€

Filtri

kārtot pēc
Tags
būvmehānika stieņu sistēmas nekustamais īpašums būvuzņēmējdarbība starptautiskie darijumi Grāmatvedība Grāmatvedības pamati Finanšu grāmatvedība Datorizētā grāmatvedība Demokrātija Mācību līdzeklis Politoloģija politika Ūdeņradis Ūdeņraža ekonomika E-gāze Ekonomika Tēzes studentu zinātniskā konference finanšu pārvaldība uzkrājumu veidošana budžets ekonomika Scientific monograph Inforum multi-sectoral modeling Tax reform SPSS 20 mārketinga pētījumi datu statistiskā analīze programmatūra uzņēmējdarbība tirgzinības kvantitatīvās metodes Finanses nodokļi ilgtspējīga attīstība sociālā inovācija mājokļi pilsētekonomika energoefektivitate nodarbinātība vērtēšana ilgtspēja mikroprocesors Intel 8085 Metodiskie norādījumi laboratorijas darbi elektromehānika vēja enerģija elektrība magnētisms elektriskās mašīnas elektroenerģētika elektrotehnoloģija elektrofizikālie procesi pārspriegumi elektromagnētiskie procesi automatizācija teorija sistēmdinamika ekodizains System Dynamics Environmental engineering course design text analysis research writing English for Specific Purposes ESP Road Transport Policies low-carbon road transport tekstīliju apdrukāšana tehnoloģija elektroķīmija kinētika fizikālā ķīmija Praktikums ķīmija Hidromehāniskie procesi ontology engineering Intelligent Computer Technologies Intelligent Decision Support Systems automātika transports sakara kabeļi mēraparāti mērīšanas līdzekļi telekomunikācijas veidgriežņi projektēšana būvmašīnas tehniskie termini vārdnīca Drukas izdevums Doktorantūra Absolventi
33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 8F898D05-C70F-4113-80D1-C41FF4CBAB0C ACD8BB71-3A07-44B2-B653-066DF5C7D98C 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926