Catalog

Count : 49

DESCRIPTION AUTHOR
TITLEStarptautisko ekonomisko sakaru, transporta un loģistikas aktualitātes 2017 DESCRIPTIONKrājumā ir iekļautas Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studentu... AUTHOR0€
TITLEPersonīgo finanšu pārvaldība DESCRIPTIONTrešais, pārstrādātais un papildinātais izdevums par personīgo finanšu pārvaldīšanu.
Mācību lī...
Guna Ciemleja, Nataļja Lāce AUTHOR0€
TITLEElektroniskās aparatūras elektrobarošana DESCRIPTIONLaboratorijas darbu aprakstos iekļautie seši darbi radīti veiksmīgai studiju kursa “Elektroniskās ap... Deniss Stepins AUTHOR0€
TITLEApplied Macroeconomic Multisectoral Modeling DESCRIPTIONThis volume contains selected papers presented during the 23rd INFORUM World Conference held on Augu... Douglas S. Meade, Velga Ozolina, Eds. AUTHOR0€
TITLESelective Qualitative Analysis DESCRIPTIONThis teaching aid describes selective microanalysis and semi-microanalysis methods for detection of ... Jānis Putniņš AUTHOR0€
TITLEMārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē. 3. daļa DESCRIPTIONMācību grāmatā aplūkotas datu statistiskās analīzes programmatūras SPSS 20 izmantošanas iespējas mār... Vladimirs Jansons, Konstantins Kozlovskis AUTHOR0€
TITLEGrāmatvedība. 2. daļa DESCRIPTIONIzdevums „Grāmatvedība” ir mācību grāmata trīs daļās, kas paredzēta RTU studentiem, kuri apgūst stud... Lolita Tīse AUTHOR0€
TITLEMārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē. 1. daļa. DESCRIPTIONMācību grāmata paredzēta RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studentiem, kuri apgūst ar kva... Vladimirs Jansons, Konstantins Kozlovskis AUTHOR0€
TITLEMārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20 vidē. 2. daļa DESCRIPTIONMācību grāmatā aplūkotas datu statistiskās analīzes programmatūras SPSS 20 izmantošanas iespējas mār... Vladimirs Jansons, Konstantins Kozlovskis AUTHOR0€

Filters

Order by
Tags
Demokrātija Mācību līdzeklis Politoloģija politika Grāmatvedība Grāmatvedības pamati Finanšu grāmatvedība Datorizētā grāmatvedība Ūdeņradis Ūdeņraža ekonomika E-gāze nekustamais īpašums būvuzņēmējdarbība starptautiskie darijumi Ekonomika Tēzes studentu zinātniskā konference finanšu pārvaldība uzkrājumu veidošana budžets ekonomika Scientific monograph Inforum multi-sectoral modeling Tax reform SPSS 20 mārketinga pētījumi datu statistiskā analīze programmatūra uzņēmējdarbība tirgzinības kvantitatīvās metodes Finanses nodokļi course design text analysis research writing English for Specific Purposes ESP tekstīliju apdrukāšana teorija tehnoloģija sistēmdinamika ekodizains elektromehānika vēja enerģija automātika laboratorijas darbi elektrība magnētisms elektriskās mašīnas elektroenerģētika elektrotehnoloģija elektroķīmija kinētika fizikālā ķīmija transports sakara kabeļi mēraparāti mērīšanas līdzekļi transport telekomunikācijas ontology engineering Intelligent Computer Technologies Intelligent Decision Support Systems veidgriežņi projektēšana elektrofizikālie procesi pārspriegumi System Dynamics Environmental engineering elektromagnētiskie procesi automatizācija būvmašīnas tehniskie termini vārdnīca būvmehānika stieņu sistēmas ilgtspējīga attīstība sociālā inovācija mājokļi pilsētekonomika energoefektivitate nodarbinātība vērtēšana ilgtspēja Praktikums ķīmija Hidromehāniskie procesi Doktorantūra Absolventi Finanšu pārskati elektropiedziņa energoelektronika līdzstrāvas piedziņa asinhronās mašīnas sinhronās mašīnas mikroprocesors Intel 8085 Metodiskie norādījumi elektrotehnika elektronika notekūdeņu novadīšana
33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 8F898D05-C70F-4113-80D1-C41FF4CBAB0C ACD8BB71-3A07-44B2-B653-066DF5C7D98C 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926