Catalog

Count : 49

DESCRIPTION AUTHOR
TITLEFinanses un nodokļi DESCRIPTIONMācību grāmatas mērķis ir nodrošināt informāciju par valsts, kredītiestāžu un uzņēmumu finanšu resur... Hilda Krogzeme AUTHOR0€
TITLEEnglish for Science and Technology: Course Design, Text Analysis, Research Writing DESCRIPTIONThe manual consists of 6 chapters and reflects a research based on more than 30 years of theoretical... Larisa Iļjinska AUTHOR0€
TITLETekstiliju apdrukāšanas teorija un tehnoloģija DESCRIPTIONMācību metodiskais līdzeklis «Tekstiliju apdrukāšanas teorija un tehnoloģija» paredzēts studentiem v... Skaidrīte Reihmane AUTHOR0€
TITLESistēmiskas domāšanas integrēšana vides politikā DESCRIPTIONGrāmatā, kuru paredzēts izmantot kā integrēto vides politikas vērtēšanas metodiku, aplūkots vides po... Andras Blumbergas redakcija AUTHOR0€
TITLEVēja enerģijas elektromehāniskie pārveidotāji DESCRIPTIONMonogrāfijā analizētas vēja enerģētikā izmantojamās elektriskās mašīnas – gan dažādu tipu ģeneratori... Jānis Dirba, Nikolajs Levins, Vladislavs Pugačevs AUTHOR0€
TITLEApstrādes ar atdalīšanu tehnoloģijas DESCRIPTIONGrāmatā apskatīti apstrādes ar griešanu veidi, paņēmieni un tehnoloģijas. Guntis Bunga, Ēriks Geriņš AUTHOR0€
TITLEInženieristrāžu materiāli un apstrādājošie sakausējumi DESCRIPTIONDarbs ietver uzziņas par dažādus materiālus apstrādājošiem leģētajiem, augstleģētajiem un nodilumizt... Guntis Bunga, Ēriks Geriņš AUTHOR0€
TITLEAutomātikas pamati. Lekciju konspekts DESCRIPTIONKonspektā ir doti automātikas regulēšanas teorijas vispārīgi jēdzieni un definīcijas, turklāt tiek a... Igors Pavelko AUTHOR0€
TITLEElektrība un magnētisms. Laboratorijas praktikums DESCRIPTIONDotais metodiskais materiāls ir priekšmeta “Elektrība un magnētisms” Laboratorijas praktikuma otrā d... Profesoru grupa AUTHOR0€

Filters

Order by
Tags
Demokrātija Mācību līdzeklis Politoloģija politika Grāmatvedība Grāmatvedības pamati Finanšu grāmatvedība Datorizētā grāmatvedība Ūdeņradis Ūdeņraža ekonomika E-gāze nekustamais īpašums būvuzņēmējdarbība starptautiskie darijumi Ekonomika Tēzes studentu zinātniskā konference finanšu pārvaldība uzkrājumu veidošana budžets ekonomika Scientific monograph Inforum multi-sectoral modeling Tax reform SPSS 20 mārketinga pētījumi datu statistiskā analīze programmatūra uzņēmējdarbība tirgzinības kvantitatīvās metodes Finanses nodokļi course design text analysis research writing English for Specific Purposes ESP tekstīliju apdrukāšana teorija tehnoloģija sistēmdinamika ekodizains elektromehānika vēja enerģija automātika laboratorijas darbi elektrība magnētisms elektriskās mašīnas elektroenerģētika elektrotehnoloģija elektroķīmija kinētika fizikālā ķīmija transports sakara kabeļi mēraparāti mērīšanas līdzekļi transport telekomunikācijas ontology engineering Intelligent Computer Technologies Intelligent Decision Support Systems veidgriežņi projektēšana elektrofizikālie procesi pārspriegumi System Dynamics Environmental engineering elektromagnētiskie procesi automatizācija būvmašīnas tehniskie termini vārdnīca būvmehānika stieņu sistēmas ilgtspējīga attīstība sociālā inovācija mājokļi pilsētekonomika energoefektivitate nodarbinātība vērtēšana ilgtspēja Praktikums ķīmija Hidromehāniskie procesi Doktorantūra Absolventi Finanšu pārskati elektropiedziņa energoelektronika līdzstrāvas piedziņa asinhronās mašīnas sinhronās mašīnas mikroprocesors Intel 8085 Metodiskie norādījumi elektrotehnika elektronika notekūdeņu novadīšana
33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 8F898D05-C70F-4113-80D1-C41FF4CBAB0C ACD8BB71-3A07-44B2-B653-066DF5C7D98C 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926