Catalog

Count : 49

DESCRIPTION AUTHOR
TITLEElektriskās mašīnas DESCRIPTIONGrāmatā aplūkoti elektrisko mašīnu un transformatoru uzbūves principi un konstrukcijas, teorijas jau... Jānis Dirba, Kārlis Ketners AUTHOR0€
TITLEFizikālā ķīmija. Elektroķīmija. Kinētika. Lekciju konspekts DESCRIPTIONLekciju konspektā apskatīti galvenie teorētiskie priekšstati par elektroķīmiju un ķīmisko kinētiku u... Svetlana Čornaja AUTHOR0€
TITLETransporta sakaru līnijas (kabeļu sakaru līniju parametru aprēķinu pamati) DESCRIPTIONSistematizētajā veidā ir aplūkojamas sakara kabeļu līniju parametru aprēķina metodes SI sistēmā. Tie... Valentīns Popovs AUTHOR0€
TITLESarežģītu profilu parametru mērīšana DESCRIPTIONMācību grāmatā aplūkoti izplatītākie mērīšanas līdzekļi un mēraparāti, kādus lieto sarežģītu profilu... Edgars Šīrons AUTHOR0€
TITLETransporta sakaru līnijas. Laboratorijas praktikums DESCRIPTIONLaboratorijas praktikumā tiek apskatīti inženiermetožu aprēķina un kabeļu (simetrisko, koaksiālo... Valentīns Popovs AUTHOR0€
TITLEElektromehāniskie pārejas procesi elektriskajās sistēmās DESCRIPTIONGrāmatā aplūkoti elektroenerģētisko sistēmu elektromehānisko pārejas procesu fizikālo pamatu teorēti... Ingas Zicmanes redakcijā AUTHOR0€
TITLEIntroduction to Ontology Engineering. Methodical Manual DESCRIPTIONThis methodical manual is aimed at students of the doctoral and master’s study program in computer s... Arkādijs Borisovs, Gaļina Kuļešova, Tatjana Zmanovska AUTHOR0€
TITLEVeidgriežņu projektēšana. Metodiskie norādījumi DESCRIPTIONVeidgriežņu projektēšana ir daļa no mācību priekšmeta “Griešanas teorija”. Šajā priekšmeta daļā stud... Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedra AUTHOR0€
TITLEPārspriegumi elektrotehniskajās iekārtās DESCRIPTIONMonogrāfijā aplūkoti elektrofizikālie procesi gāzēs, šķidrajos un cietajos dielektriķos, pārspriegum... Jānis Dirba, Aigars Meļko, Sandra Vītoliņa AUTHOR0€

Filters

Order by
Tags
Demokrātija Mācību līdzeklis Politoloģija politika Grāmatvedība Grāmatvedības pamati Finanšu grāmatvedība Datorizētā grāmatvedība Ūdeņradis Ūdeņraža ekonomika E-gāze nekustamais īpašums būvuzņēmējdarbība starptautiskie darijumi Ekonomika Tēzes studentu zinātniskā konference finanšu pārvaldība uzkrājumu veidošana budžets ekonomika Scientific monograph Inforum multi-sectoral modeling Tax reform SPSS 20 mārketinga pētījumi datu statistiskā analīze programmatūra uzņēmējdarbība tirgzinības kvantitatīvās metodes Finanses nodokļi course design text analysis research writing English for Specific Purposes ESP tekstīliju apdrukāšana teorija tehnoloģija sistēmdinamika ekodizains elektromehānika vēja enerģija automātika laboratorijas darbi elektrība magnētisms elektriskās mašīnas elektroenerģētika elektrotehnoloģija elektroķīmija kinētika fizikālā ķīmija transports sakara kabeļi mēraparāti mērīšanas līdzekļi transport telekomunikācijas ontology engineering Intelligent Computer Technologies Intelligent Decision Support Systems veidgriežņi projektēšana elektrofizikālie procesi pārspriegumi System Dynamics Environmental engineering elektromagnētiskie procesi automatizācija būvmašīnas tehniskie termini vārdnīca būvmehānika stieņu sistēmas ilgtspējīga attīstība sociālā inovācija mājokļi pilsētekonomika energoefektivitate nodarbinātība vērtēšana ilgtspēja Praktikums ķīmija Hidromehāniskie procesi Doktorantūra Absolventi Finanšu pārskati elektropiedziņa energoelektronika līdzstrāvas piedziņa asinhronās mašīnas sinhronās mašīnas mikroprocesors Intel 8085 Metodiskie norādījumi elektrotehnika elektronika notekūdeņu novadīšana
33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 8F898D05-C70F-4113-80D1-C41FF4CBAB0C ACD8BB71-3A07-44B2-B653-066DF5C7D98C 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926