Catalog

Count : 49

DESCRIPTION AUTHOR
TITLESystem Dynamics for Environmental Engineering Student DESCRIPTIONIn 1961 the American meteorologist Edward Lorenz discovered the so-called Butterfly Effect. He obser... Andras Blumbergas redakcija AUTHOR0€
TITLEElektromagnētiskie pārejas procesi elektriskās sistēmās DESCRIPTIONMācību grāmatā izskatīti elektrisko sistēmu elektromagnētisko pārejas procesu fizikas pamatu teorēti... Boriss Papkovs, Inga Zicmane AUTHOR0€
TITLEBūvmašīnas. Tehnisko terminu vārdnīca DESCRIPTIONMācību līdzeklis “Būvmašīnas. Tehnisko terminu vārdnīca” paredzēts būvniecības specialitāšu kursa “B... Viktors Mironovs AUTHOR0€
TITLEStructural Analysis of Determinate Beam Systems DESCRIPTIONGrāmata domāta būvniecības specialitātes studentiem un inženiertehniskajiem speciālistiem. Tās satur... Felikss Bulavs, Ivars Radiņš AUTHOR0€
TITLESociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā DESCRIPTIONMonogrāfijā ir starpdisciplināri pētīta sociālā inovācija, tās būtība, ietekme uz sabiedrības ilgtsp... Karine Oganisjana, Gunta Grīnberga-Zālīte, Svetlana Surikova, Konstantins Kozlovskis, Lāsma Līcīte, Tālis Laizāns, Nicolás Monge-Iriarte, Tatjana Koķe, Laura Jeroščenkova, Yuliya Eremina, Salome Gvatua, Benjamin Ngongo Kabwende, Ozoemena Joseph Chukwu AUTHOR0€
TITLENekustamais īpašums un ekonomikas attīstība: zinātnes un prakses sinerģija DESCRIPTIONKolektīvā zinātniskā monogrāfija “Nekustamais īpašums un ekonomikas attīstība: zinātnes un prakses s... Sanda Geipele, Raja Kočanova AUTHOR0€
TITLEPraktikums. Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti. Hidromehāniskie procesi DESCRIPTIONPraktikums paredzēts kā palīgs hidromehānisko ķīmijas tehnoloģijas procesu un aparātu izzināšanā. Ta... Jurijs Ozoliņš, Agnese Stunda-Zujeva, Armands Bušs AUTHOR0€
TITLEDoktorantūras absolventu gadagrāmata 2018 DESCRIPTION Lauris Bisenieks u.c. AUTHOR0€
TITLEFinanšu pārskati DESCRIPTIONMācību līdzeklis paredzēts RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studentiem, kas profesionālo... Guna Ciemleja AUTHOR0€

Filters

Order by
Tags
Demokrātija Mācību līdzeklis Politoloģija politika Grāmatvedība Grāmatvedības pamati Finanšu grāmatvedība Datorizētā grāmatvedība Ūdeņradis Ūdeņraža ekonomika E-gāze nekustamais īpašums būvuzņēmējdarbība starptautiskie darijumi Ekonomika Tēzes studentu zinātniskā konference finanšu pārvaldība uzkrājumu veidošana budžets ekonomika Scientific monograph Inforum multi-sectoral modeling Tax reform SPSS 20 mārketinga pētījumi datu statistiskā analīze programmatūra uzņēmējdarbība tirgzinības kvantitatīvās metodes Finanses nodokļi course design text analysis research writing English for Specific Purposes ESP tekstīliju apdrukāšana teorija tehnoloģija sistēmdinamika ekodizains elektromehānika vēja enerģija automātika laboratorijas darbi elektrība magnētisms elektriskās mašīnas elektroenerģētika elektrotehnoloģija elektroķīmija kinētika fizikālā ķīmija transports sakara kabeļi mēraparāti mērīšanas līdzekļi transport telekomunikācijas ontology engineering Intelligent Computer Technologies Intelligent Decision Support Systems veidgriežņi projektēšana elektrofizikālie procesi pārspriegumi System Dynamics Environmental engineering elektromagnētiskie procesi automatizācija būvmašīnas tehniskie termini vārdnīca būvmehānika stieņu sistēmas ilgtspējīga attīstība sociālā inovācija mājokļi pilsētekonomika energoefektivitate nodarbinātība vērtēšana ilgtspēja Praktikums ķīmija Hidromehāniskie procesi Doktorantūra Absolventi Finanšu pārskati elektropiedziņa energoelektronika līdzstrāvas piedziņa asinhronās mašīnas sinhronās mašīnas mikroprocesors Intel 8085 Metodiskie norādījumi elektrotehnika elektronika notekūdeņu novadīšana
33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 8F898D05-C70F-4113-80D1-C41FF4CBAB0C ACD8BB71-3A07-44B2-B653-066DF5C7D98C 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926