Starptautiskie darījumi ar nekustamo īpašumu

0 €

Jānis Viesturs, Ineta Geipele

Mācību grāmata sagatavota atbilstoši mācību priekšmeta “Starptautiskie darījumi ar nekustamo īpašumu” programmas saturam. Tā paredzēta RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta studentiem, kuri apgūst institūtā realizēto profesionālā maģistra studiju programmu “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” un profesionālā bakalaura studiju programmu “Nekustamā īpašuma pārvaldība”. Tā ir arī ieteicama citu augstskolu un specialitāšu studentiem, kas vēlas iepazīties ar starptautisko darījumu ar nekustamo īpašumu teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, kā arī visiem, kam ir interese par nekustamā īpašuma institūtu Latvijā un ārvalstīs. ...
33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 8F898D05-C70F-4113-80D1-C41FF4CBAB0C ACD8BB71-3A07-44B2-B653-066DF5C7D98C 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926