Demokrātija. Tekstu krājums

0 €

Gunārs Ozolzīle

Mācību līdzeklis izstrādāts RTU studentiem politoloģijas kursa padziļinātai apgūšanai. Krājumā ietverti fragmenti no politikas zinātnieku darbiem, daudzi no kuriem būtiski ietekmējuši demokrātijas diskursa attīstību mūsdienās, jo demokrātijas jēdziens, tāpat kā pati demokrātija, vēl joprojām atrodas tapšanas stadijā. Krājumā ievietoto darbu autoru radītās teorijas un politiskos uzskatus lasītājam labāk izprast palīdzēs priekšvārds un paskaidrojošās piezīmes katra teksta beigās. Lielākā daļa tekstu latviešu valodā tulkoti pirmoreiz. Grāmata būs saistoša lasāmviela visiem, kas interesējas par politikas zinātni. ...
 • isbn: 978-9934-10-693-4
 • Format: epub
 • Number of pages160
 • Publishing date2015
 • PublisherRTU Izdevniecība
 • Publication type: Mācību metodiskais līdzeklis
 • Country of PublicationLatvija
 • License Period10
 • LanguageLV
 • DOI: 
 • Tags:  Demokrātija, Mācību līdzeklis, Politoloģija, politika,
33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 8F898D05-C70F-4113-80D1-C41FF4CBAB0C ACD8BB71-3A07-44B2-B653-066DF5C7D98C 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926