Katalogs

Skaits : 8

Apraksts Autors
NosaukumsVēja enerģijas elektromehāniskie pārveidotāji AprakstsMonogrāfijā analizētas vēja enerģētikā izmantojamās elektriskās mašīnas – gan dažādu tipu ģeneratori... Jānis Dirba, Nikolajs Levins, Vladislavs Pugačevs Autors0€
NosaukumsElektrība un magnētisms. Laboratorijas praktikums AprakstsDotais metodiskais materiāls ir priekšmeta “Elektrība un magnētisms” Laboratorijas praktikuma otrā d... Profesoru grupa Autors0€
NosaukumsElektriskās mašīnas AprakstsGrāmatā aplūkoti elektrisko mašīnu un transformatoru uzbūves principi un konstrukcijas, teorijas jau... Jānis Dirba, Kārlis Ketners Autors0€
NosaukumsElektromehāniskie pārejas procesi elektriskajās sistēmās AprakstsGrāmatā aplūkoti elektroenerģētisko sistēmu elektromehānisko pārejas procesu fizikālo pamatu teorēti... Ingas Zicmanes redakcijā Autors0€
NosaukumsPārspriegumi elektrotehniskajās iekārtās AprakstsMonogrāfijā aplūkoti elektrofizikālie procesi gāzēs, šķidrajos un cietajos dielektriķos, pārspriegum... Jānis Dirba, Aigars Meļko, Sandra Vītoliņa Autors0€
NosaukumsElektromagnētiskie pārejas procesi elektriskās sistēmās AprakstsMācību grāmatā izskatīti elektrisko sistēmu elektromagnētisko pārejas procesu fizikas pamatu teorēti... Boriss Papkovs, Inga Zicmane Autors0€
NosaukumsIevads elektriskajās mašīnās un elektropiedziņā AprakstsMācību grāmatas autori ir Viskonsinas Universitātes (ASV) profesori, kuri grāmatu sarakstīju... Donalds V. Novotnijs, Tomass A. Lipo, Tomass A. Džans Autors0€
NosaukumsElektrisko ķēžu vienādojumi AprakstsMācību grāmata paredzēta Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura studiju programmas “Elektrotehnika ... Ēriks Priednieks Autors0€

Filtri

kārtot pēc
Tags
Demokrātija Mācību līdzeklis Politoloģija politika Grāmatvedība Grāmatvedības pamati Finanšu grāmatvedība Datorizētā grāmatvedība Ūdeņradis Ūdeņraža ekonomika E-gāze nekustamais īpašums būvuzņēmējdarbība starptautiskie darijumi Ekonomika Tēzes studentu zinātniskā konference finanšu pārvaldība uzkrājumu veidošana budžets ekonomika Scientific monograph Inforum multi-sectoral modeling Tax reform selective microanalysis semi-microanalysis methods chemical engineering chemistry SPSS 20 mārketinga pētījumi datu statistiskā analīze programmatūra uzņēmējdarbība tirgzinības kvantitatīvās metodes Finanses nodokļi course design text analysis research writing English for Specific Purposes ESP tekstīliju apdrukāšana teorija tehnoloģija sistēmdinamika ekodizains elektromehānika vēja enerģija automātika laboratorijas darbi elektrība magnētisms elektriskās mašīnas elektroenerģētika elektrotehnoloģija elektroķīmija kinētika fizikālā ķīmija transports sakara kabeļi mēraparāti mērīšanas līdzekļi transport telekomunikācijas ontology engineering Intelligent Computer Technologies Intelligent Decision Support Systems veidgriežņi projektēšana elektrofizikālie procesi pārspriegumi System Dynamics Environmental engineering elektromagnētiskie procesi automatizācija būvmašīnas tehniskie termini vārdnīca būvmehānika stieņu sistēmas ilgtspējīga attīstība sociālā inovācija mājokļi pilsētekonomika energoefektivitate nodarbinātība vērtēšana ilgtspēja Praktikums ķīmija Hidromehāniskie procesi Doktorantūra Absolventi Finanšu pārskati elektropiedziņa energoelektronika līdzstrāvas piedziņa asinhronās mašīnas sinhronās mašīnas mikroprocesors Intel 8085 Metodiskie norādījumi elektrotehnika elektronika notekūdeņu novadīšana Institucionālā vide Baltija Centrāleiropa pārvaldība novērtēšana ilgtspējīga zemes pārvaldība zemes resursi Pedagoģija Psiholoģija Skolotājs Profesionālā identitāte
33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 8F898D05-C70F-4113-80D1-C41FF4CBAB0C ACD8BB71-3A07-44B2-B653-066DF5C7D98C 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926