Catalog

Count : 49

DESCRIPTION AUTHOR
TITLEDemokrātija. Tekstu krājums DESCRIPTIONMācību līdzeklis izstrādāts RTU studentiem politoloģijas kursa padziļinātai apgūšanai.  Kr... Gunārs Ozolzīle AUTHOR0€
TITLEGrāmatvedība DESCRIPTIONIzdevums „Grāmatvedība” ir mācību grāmata trīs daļās, kas paredzēta RTU studentiem, kuri apgūst „Grā... Lolita Tīse AUTHOR0€
TITLEMethodology for Socio-Technical Transition Research DESCRIPTIONSummary of the Doctoral Thesis AUTHOR0€
TITLEŪdeņradis. Ūdeņraža ekonomika. E-gāze DESCRIPTIONMācību metodiskais līdzeklis “Ūdeņradis. Ūdeņraža ekonomika. E-gāze” paredzēts izmantošanai vispārīg... Jānis Vaivads AUTHOR0€
TITLEStarptautiskie darījumi ar nekustamo īpašumu DESCRIPTIONMācību grāmata sagatavota atbilstoši mācību priekšmeta “Starptautiskie darījumi ar nekustamo īpašumu... Jānis Viesturs, Ineta Geipele AUTHOR0€
TITLEValsts parāds: finansiālās drošības novērtējums un optimālas politikas izvēle DESCRIPTIONZinātniskajā monogrāfijā apkopoti pētījumu rezultāti, kas balstās uz 2003.–2012. gada pasaules ekono... Nadežda Semjonova AUTHOR0€
TITLEMetodiskie norādījumi norobežojošo konstrukciju mitruma režīma vienkāršotam aprēķinam DESCRIPTIONMācību metodiskais līdzeklis paredzēts Būvniecības inženierzinātņu fakultātes un  Arhitekt... Anatolijs Borodiņecs, Jurģis Zemītis AUTHOR0€
TITLELatvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana DESCRIPTIONZinātniskajā monogrāfijā aplūkotas problēmas, kas saistītas ar reģionu konkurētspējas  nov... Ilze Judrupa, Maija Šenfelde AUTHOR0€
TITLEFrom Airplanes to Rockets ‒ Friedrich Zander and Early Aviation in Riga DESCRIPTIONThis study is dedicated to the memory of Friedrich Zander (1887‒1933), an internationally we... Günther Sollinger, Alīda Zigmunde AUTHOR0€

Filters

Order by
Tags
Demokrātija Mācību līdzeklis Politoloģija politika Grāmatvedība Grāmatvedības pamati Finanšu grāmatvedība Datorizētā grāmatvedība Ūdeņradis Ūdeņraža ekonomika E-gāze nekustamais īpašums būvuzņēmējdarbība starptautiskie darijumi Ekonomika Tēzes studentu zinātniskā konference finanšu pārvaldība uzkrājumu veidošana budžets ekonomika Scientific monograph Inforum multi-sectoral modeling Tax reform SPSS 20 mārketinga pētījumi datu statistiskā analīze programmatūra uzņēmējdarbība tirgzinības kvantitatīvās metodes Finanses nodokļi course design text analysis research writing English for Specific Purposes ESP tekstīliju apdrukāšana teorija tehnoloģija sistēmdinamika ekodizains elektromehānika vēja enerģija automātika laboratorijas darbi elektrība magnētisms elektriskās mašīnas elektroenerģētika elektrotehnoloģija elektroķīmija kinētika fizikālā ķīmija transports sakara kabeļi mēraparāti mērīšanas līdzekļi transport telekomunikācijas ontology engineering Intelligent Computer Technologies Intelligent Decision Support Systems veidgriežņi projektēšana elektrofizikālie procesi pārspriegumi System Dynamics Environmental engineering elektromagnētiskie procesi automatizācija būvmašīnas tehniskie termini vārdnīca būvmehānika stieņu sistēmas ilgtspējīga attīstība sociālā inovācija mājokļi pilsētekonomika energoefektivitate nodarbinātība vērtēšana ilgtspēja Praktikums ķīmija Hidromehāniskie procesi Doktorantūra Absolventi Finanšu pārskati elektropiedziņa energoelektronika līdzstrāvas piedziņa asinhronās mašīnas sinhronās mašīnas mikroprocesors Intel 8085 Metodiskie norādījumi elektrotehnika elektronika notekūdeņu novadīšana
33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 8F898D05-C70F-4113-80D1-C41FF4CBAB0C ACD8BB71-3A07-44B2-B653-066DF5C7D98C 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926