Catalog

Count : 49

DESCRIPTION AUTHOR
TITLEApplied Macroeconomic Multisectoral Modeling DESCRIPTIONThis volume contains selected papers presented during the 23rd INFORUM World Conference held on Augu... Douglas S. Meade, Velga Ozolina, Eds. AUTHOR0€
TITLEApstrādes ar atdalīšanu tehnoloģijas DESCRIPTIONGrāmatā apskatīti apstrādes ar griešanu veidi, paņēmieni un tehnoloģijas. Guntis Bunga, Ēriks Geriņš AUTHOR0€
TITLEAutomātikas pamati. Lekciju konspekts DESCRIPTIONKonspektā ir doti automātikas regulēšanas teorijas vispārīgi jēdzieni un definīcijas, turklāt tiek a... Igors Pavelko AUTHOR0€
TITLEBūvmašīnas. Tehnisko terminu vārdnīca DESCRIPTIONMācību līdzeklis “Būvmašīnas. Tehnisko terminu vārdnīca” paredzēts būvniecības specialitāšu kursa “B... Viktors Mironovs AUTHOR0€
TITLEDemokrātija. Tekstu krājums DESCRIPTIONMācību līdzeklis izstrādāts RTU studentiem politoloģijas kursa padziļinātai apgūšanai.  Kr... Gunārs Ozolzīle AUTHOR0€
TITLEDoktorantūras absolventu gadagrāmata 2018 DESCRIPTION Lauris Bisenieks u.c. AUTHOR0€
TITLEElektrība un magnētisms. Laboratorijas praktikums DESCRIPTIONDotais metodiskais materiāls ir priekšmeta “Elektrība un magnētisms” Laboratorijas praktikuma otrā d... Profesoru grupa AUTHOR0€
TITLEElektriskās mašīnas DESCRIPTIONGrāmatā aplūkoti elektrisko mašīnu un transformatoru uzbūves principi un konstrukcijas, teorijas jau... Jānis Dirba, Kārlis Ketners AUTHOR0€
TITLEElektrisko ķēžu vienādojumi DESCRIPTIONMācību grāmata paredzēta Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura studiju programmas “Elektrotehnika ... Ēriks Priednieks AUTHOR0€

Filters

Order by
Tags
Demokrātija Mācību līdzeklis Politoloģija politika Grāmatvedība Grāmatvedības pamati Finanšu grāmatvedība Datorizētā grāmatvedība Ūdeņradis Ūdeņraža ekonomika E-gāze nekustamais īpašums būvuzņēmējdarbība starptautiskie darijumi Ekonomika Tēzes studentu zinātniskā konference finanšu pārvaldība uzkrājumu veidošana budžets ekonomika Scientific monograph Inforum multi-sectoral modeling Tax reform SPSS 20 mārketinga pētījumi datu statistiskā analīze programmatūra uzņēmējdarbība tirgzinības kvantitatīvās metodes Finanses nodokļi course design text analysis research writing English for Specific Purposes ESP tekstīliju apdrukāšana teorija tehnoloģija sistēmdinamika ekodizains elektromehānika vēja enerģija automātika laboratorijas darbi elektrība magnētisms elektriskās mašīnas elektroenerģētika elektrotehnoloģija elektroķīmija kinētika fizikālā ķīmija transports sakara kabeļi mēraparāti mērīšanas līdzekļi transport telekomunikācijas ontology engineering Intelligent Computer Technologies Intelligent Decision Support Systems veidgriežņi projektēšana elektrofizikālie procesi pārspriegumi System Dynamics Environmental engineering elektromagnētiskie procesi automatizācija būvmašīnas tehniskie termini vārdnīca būvmehānika stieņu sistēmas ilgtspējīga attīstība sociālā inovācija mājokļi pilsētekonomika energoefektivitate nodarbinātība vērtēšana ilgtspēja Praktikums ķīmija Hidromehāniskie procesi Doktorantūra Absolventi Finanšu pārskati elektropiedziņa energoelektronika līdzstrāvas piedziņa asinhronās mašīnas sinhronās mašīnas mikroprocesors Intel 8085 Metodiskie norādījumi elektrotehnika elektronika notekūdeņu novadīšana
33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 8F898D05-C70F-4113-80D1-C41FF4CBAB0C ACD8BB71-3A07-44B2-B653-066DF5C7D98C 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926