Katalogs

Skaits : 8

Apraksts Autors
NosaukumsApstrādes ar atdalīšanu tehnoloģijas AprakstsGrāmatā apskatīti apstrādes ar griešanu veidi, paņēmieni un tehnoloģijas. Guntis Bunga, Ēriks Geriņš Autors0€
NosaukumsInženieristrāžu materiāli un apstrādājošie sakausējumi AprakstsDarbs ietver uzziņas par dažādus materiālus apstrādājošiem leģētajiem, augstleģētajiem un nodilumizt... Guntis Bunga, Ēriks Geriņš Autors0€
NosaukumsAutomātikas pamati. Lekciju konspekts AprakstsKonspektā ir doti automātikas regulēšanas teorijas vispārīgi jēdzieni un definīcijas, turklāt tiek a... Igors Pavelko Autors0€
NosaukumsTransporta sakaru līnijas (kabeļu sakaru līniju parametru aprēķinu pamati) AprakstsSistematizētajā veidā ir aplūkojamas sakara kabeļu līniju parametru aprēķina metodes SI sistēmā. Tie... Valentīns Popovs Autors0€
NosaukumsSarežģītu profilu parametru mērīšana AprakstsMācību grāmatā aplūkoti izplatītākie mērīšanas līdzekļi un mēraparāti, kādus lieto sarežģītu profilu... Edgars Šīrons Autors0€
NosaukumsTransporta sakaru līnijas. Laboratorijas praktikums AprakstsLaboratorijas praktikumā tiek apskatīti inženiermetožu aprēķina un kabeļu (simetrisko, koaksiālo... Valentīns Popovs Autors0€
NosaukumsVeidgriežņu projektēšana. Metodiskie norādījumi AprakstsVeidgriežņu projektēšana ir daļa no mācību priekšmeta “Griešanas teorija”. Šajā priekšmeta daļā stud... Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedra Autors0€
NosaukumsBūvmašīnas. Tehnisko terminu vārdnīca AprakstsMācību līdzeklis “Būvmašīnas. Tehnisko terminu vārdnīca” paredzēts būvniecības specialitāšu kursa “B... Viktors Mironovs Autors0€

Filtri

kārtot pēc
Tags
Demokrātija Mācību līdzeklis Politoloģija politika Grāmatvedība Grāmatvedības pamati Finanšu grāmatvedība Datorizētā grāmatvedība Ūdeņradis Ūdeņraža ekonomika E-gāze nekustamais īpašums būvuzņēmējdarbība starptautiskie darijumi Ekonomika Tēzes studentu zinātniskā konference finanšu pārvaldība uzkrājumu veidošana budžets ekonomika Scientific monograph Inforum multi-sectoral modeling Tax reform selective microanalysis semi-microanalysis methods chemical engineering chemistry SPSS 20 mārketinga pētījumi datu statistiskā analīze programmatūra uzņēmējdarbība tirgzinības kvantitatīvās metodes Finanses nodokļi course design text analysis research writing English for Specific Purposes ESP tekstīliju apdrukāšana teorija tehnoloģija sistēmdinamika ekodizains elektromehānika vēja enerģija automātika laboratorijas darbi elektrība magnētisms elektriskās mašīnas elektroenerģētika elektrotehnoloģija elektroķīmija kinētika fizikālā ķīmija transports sakara kabeļi mēraparāti mērīšanas līdzekļi transport telekomunikācijas ontology engineering Intelligent Computer Technologies Intelligent Decision Support Systems veidgriežņi projektēšana elektrofizikālie procesi pārspriegumi System Dynamics Environmental engineering elektromagnētiskie procesi automatizācija būvmašīnas tehniskie termini vārdnīca būvmehānika stieņu sistēmas ilgtspējīga attīstība sociālā inovācija mājokļi pilsētekonomika energoefektivitate nodarbinātība vērtēšana ilgtspēja Praktikums ķīmija Hidromehāniskie procesi Doktorantūra Absolventi Finanšu pārskati elektropiedziņa energoelektronika līdzstrāvas piedziņa asinhronās mašīnas sinhronās mašīnas mikroprocesors Intel 8085 Metodiskie norādījumi elektrotehnika elektronika notekūdeņu novadīšana Institucionālā vide Baltija Centrāleiropa pārvaldība novērtēšana ilgtspējīga zemes pārvaldība zemes resursi Pedagoģija Psiholoģija Skolotājs Profesionālā identitāte
33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 8F898D05-C70F-4113-80D1-C41FF4CBAB0C ACD8BB71-3A07-44B2-B653-066DF5C7D98C 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926