Katalogs

Skaits : 5

Apraksts Autors
NosaukumsValsts parāds: finansiālās drošības novērtējums un optimālas politikas izvēle AprakstsZinātniskajā monogrāfijā apkopoti pētījumu rezultāti, kas balstās uz 2003.–2012. gada pasaules ekono... Nadežda Semjonova Autors0€
NosaukumsLatvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana AprakstsZinātniskajā monogrāfijā aplūkotas problēmas, kas saistītas ar reģionu konkurētspējas  nov... Ilze Judrupa, Maija Šenfelde Autors0€
NosaukumsApplied Macroeconomic Multisectoral Modeling AprakstsThis volume contains selected papers presented during the 23rd INFORUM World Conference held on Augu... Douglas S. Meade, Velga Ozolina, Eds. Autors0€
NosaukumsVēja enerģijas elektromehāniskie pārveidotāji AprakstsMonogrāfijā analizētas vēja enerģētikā izmantojamās elektriskās mašīnas – gan dažādu tipu ģeneratori... Jānis Dirba, Nikolajs Levins, Vladislavs Pugačevs Autors0€
NosaukumsSociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā AprakstsMonogrāfijā ir starpdisciplināri pētīta sociālā inovācija, tās būtība, ietekme uz sabiedrības ilgtsp... Karine Oganisjana, Gunta Grīnberga-Zālīte, Svetlana Surikova, Konstantins Kozlovskis, Lāsma Līcīte, Tālis Laizāns, Nicolás Monge-Iriarte, Tatjana Koķe, Laura Jeroščenkova, Yuliya Eremina, Salome Gvatua, Benjamin Ngongo Kabwende, Ozoemena Joseph Chukwu Autors0€

Filtri

kārtot pēc
Tags
Demokrātija Mācību līdzeklis Politoloģija politika Grāmatvedība Grāmatvedības pamati Finanšu grāmatvedība Datorizētā grāmatvedība Ūdeņradis Ūdeņraža ekonomika E-gāze nekustamais īpašums būvuzņēmējdarbība starptautiskie darijumi Ekonomika Tēzes studentu zinātniskā konference finanšu pārvaldība uzkrājumu veidošana budžets ekonomika Scientific monograph Inforum multi-sectoral modeling Tax reform selective microanalysis semi-microanalysis methods chemical engineering chemistry SPSS 20 mārketinga pētījumi datu statistiskā analīze programmatūra uzņēmējdarbība tirgzinības kvantitatīvās metodes Finanses nodokļi course design text analysis research writing English for Specific Purposes ESP tekstīliju apdrukāšana teorija tehnoloģija sistēmdinamika ekodizains elektromehānika vēja enerģija automātika laboratorijas darbi elektrība magnētisms elektriskās mašīnas elektroenerģētika elektrotehnoloģija elektroķīmija kinētika fizikālā ķīmija transports sakara kabeļi mēraparāti mērīšanas līdzekļi transport telekomunikācijas ontology engineering Intelligent Computer Technologies Intelligent Decision Support Systems veidgriežņi projektēšana elektrofizikālie procesi pārspriegumi System Dynamics Environmental engineering elektromagnētiskie procesi automatizācija būvmašīnas tehniskie termini vārdnīca būvmehānika stieņu sistēmas ilgtspējīga attīstība sociālā inovācija mājokļi pilsētekonomika energoefektivitate nodarbinātība vērtēšana ilgtspēja Praktikums ķīmija Hidromehāniskie procesi Doktorantūra Absolventi Finanšu pārskati elektropiedziņa energoelektronika līdzstrāvas piedziņa asinhronās mašīnas sinhronās mašīnas mikroprocesors Intel 8085 Metodiskie norādījumi elektrotehnika elektronika notekūdeņu novadīšana Institucionālā vide Baltija Centrāleiropa pārvaldība novērtēšana ilgtspējīga zemes pārvaldība zemes resursi Pedagoģija Psiholoģija Skolotājs Profesionālā identitāte
33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 33AEA235-E067-4C54-92C8-17DC78527B48 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 8F898D05-C70F-4113-80D1-C41FF4CBAB0C ACD8BB71-3A07-44B2-B653-066DF5C7D98C 3C5E33CF-1696-4D5C-A9EF-F0D3CFB20FD9 9F0E9790-E1ED-4AD3-99FE-F2825678DA7D 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 10B99441-A41B-4F90-9779-E27EA96A48B0 4BC043A0-CDEC-4546-9CC4-2FB4326234E4 82255245-5628-4C5E-A84F-DA75B15BA926