PDK: Kobalta katalizēta C‒H saites funkcionalizēšana. VĀKS

Kobalta katalizēta C‒H saites funkcionalizēšana

Promocijas darba kopsavilkums

Lūkass Tomass Lukašēvics, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-4441-1082

Pēdējās desmitgadēs pārejas metālu katalizēta C–H saites funkcionalizēšanas metodoloģija ir plaši pētīta, jo tā dod iespēju konstruēt sarežģītas molekulas no vienkāršākām struktūrām, izlaižot vairākas reakciju stadijas. Mūsdienās arvien aktuālāks kļūst jautājums par dārgmetālu katalizatoru (Pd, Rh, Ru u. c.) aizstāšanu ar vieglāk pieejamiem un lētākiem metālu katalizatoriem (Cu, Co, Ni). Promocijas darbs veltīts jaunu kobalta katalizētu C–H saites funkcionalizēšanas metožu izstrādei. Tas sagatavots kā  tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa un ietver kopsavilkumu, četras publikācijas, trīs apskatrakstus un divas grāmatu nodaļas.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934227806

Aizstāvēšanas datums

07.07.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-780-6

Lappušu skaits

52

Publicēts tiešsaistē

Valoda

,

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija