Book "Metodiskie norādījumi maģistra profesionālo studiju programmai “Visaptverošā kvalitātes vadība”" cover

Metodiskie norādījumi maģistra profesionālo studiju programmai “Visaptverošā kvalitātes vadība”

Inga Lapiņa, Riga Technical University, Latvia
ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-3019-2472

Irina Degtjarjova, Riga Technical University, Latvia
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-4418-0889

Jolanta Janauska, Riga Technical University, Latvia

Jānis Mazais, Riga Technical University, Latvia
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-3328-337X

Iveta Mežinska, Riga Technical University, Latvia

Metodiskie norādījumi paredzēti maģistra profesionālo studiju programmas “Visaptverošā kvalitātes vadība” studentiem, lai nodrošinātu vienotas prasības studiju laikā izstrādājamo rakstu darbu struktūrai, apjomam, noformējumam un aizstāvēšanas kārtībai. Norādījumi paredzēti arī programmas īstenošanā iesaistītajam akadēmiskajam personālam, maģistra darbu vadītājiem, recenzentiem un Valsts pārbaudījumu komisijas locekļiem.

Metodiskie norādījumi ir izstrādāti kā vadlīnijas studiju darbu, prakses atskaites un maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai.

Additional information

Publication type

ISBN (print)

978-9934-22-491-1

ISBN (pdf)

978-9934-22-492-8

Format

Pages

52

Published online

Publisher

RTU Press

Country of Publication

Latvia

Publication language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Metodiskie norādījumi maģistra profesionālo studiju programmai “Visaptverošā kvalitātes vadība””