Polimēra kompozītu sildelementi cilvēka ķermenim komfortablas temperatūras nodrošināšanai

Summary of Doctoral Thesis

Astrīda Bērziņa, Riga Technical University, Latvia
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-1884-3404

Promocijas darbā noteikta kompozītu sildīšanas ietekme uz elektrisko vadītspēju, tos ārēji sildot, un pašuzsildes režīmā ar pieliktu spriegumu. Polihloroprēna oglekļa kvēpu kompozītiem novērots negatīvais temperatūras pretestības koeficients (TPK), savukārt etilēna-oktēna (EOK) un oglekļa kvēpu (CB) kompozītiem – pozitīvais TPK, tātad EOK-CB kompozīti var darboties kā pašregulējoši sildelementi. Polāra matrica, salīdzinot ar nepolāru, ievērojami ietekmē kompozīta kopējo elektrisko vadītspēju. Analizējot EOK-CB kompozītu atomspēku mikroskopa elektrovadošajā režīmā iegūtos attēlus, izstrādāta metode, lai raksturotu daļiņu sakārtojumu kompozītā.

Additional information

Publication type

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229701

Defence date

13.10.2023.

Format

ISBN (pdf)

Pages

34

Publication date

Published online

Publication language

Publisher

RTU Press

Country of Publication

Latvia

Funding source

,