Handbook "Tiltu specifikācijas 2020" cover

Tiltu specifikācijas. Tiltu būvprojektu specifikāciju standartizēti teksti. Handbook

VSIA «Latvijas Valsts ceļi»

«Tiltu specifikācijas 2020» izstrādātas, pilnveidojot un atjauninot «Tiltu specifikācijas 2005». Tiltu specifikācijas nodrošina specifikāciju atbilstību eirokodeksiem un Eiropas standartiem, tās ietver prasības tiltu būvmateriālu kvalitātei, būvdarbu izpildei un darbu kvalitātes novērtēšanai. «Tiltu specifikācijas 2020» ietver prasības tiltu uzturēšanas, atjaunošanas, pārbūves un būvniecības darbu veikšanai. Tiltu specifikācijas ir paredzēts izmantot darbos, ko veic gan pēc VSIA «Latvijas Valsts ceļi», gan pašvaldību pasūtījuma.

Additional information

Publication type

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934226083

ISBN (print)

978-9934-22-607-6

ISBN (pdf)

978-9934-22-608-3

Format

Pages

148

Published online

Publisher

RTU Press

Country of Publication

Latvia

Publication language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tiltu specifikācijas 2020”