Monograph "Government debt: evaluation of financial security and optimal policy selection" cover

Valsts parāds: finansiālās drošības novērtējums un optimālas politikas izvēle

Nadežda Semjonova, Riga Technical University, Latvia

Scientific Editor:
Nataļja Lāce, Riga Technical University, Latvia
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-1154-839X

Zinātniskajā monogrāfijā apkopoti pētījumu rezultāti, kas balstās uz 2003.–2012. gada pasaules ekonomikas un valsts parāda radītājiem. Monogrāfijā autore iepazīstina ar savu izstrādāto paplašināto defoltu veidu klasifikāciju, analizē valsts parāda dinamikas tendences Latvijā, kā arī novērtē savstarpējās sakarības starp valsts parādu un valsts ekonomiskajiem un finanšu rādītājiem Eiropā un citos pasaules reģionos.

Additional information

Publication type

ISBN (print)

Format

Pages

Published online

Publisher

Country of publication

Publication language

Funding source

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Valsts parāds: finansiālās drošības novērtējums un optimālas politikas izvēle”