PD: Adaptive Blind Equalization Algorithms for QAM Systems. VĀKS

Adaptive Blind Equalization Algorithms for QAM Systems

Promocijas darbs

Deniss Kolosovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-4062-6545

Promocijas darbs veltīts aklās izlīdzināšanas problēmām QAM sistēmās. Tas piedāvā eksistējošo algoritmu optimizāciju, kas balstīta lēmuma pieņemšanas kļūdas varbūtības minimizācijā. Apskatīta aklās izlīdzināšanas algoritmu sintēzes pieeja, kas ļauj izmantot starpsimbolu interferences dispersijas samazināšanu kā mērķa funkciju ekvalaizera pieskaņošanai. Darbs piedāvā izlīdzināšanas algoritmu pārslēgšanas metodiku, nodrošinot to atbilstību paliekošās interferences līmenim. Darbā aprakstīta piedāvāto algoritmu FPGA implementācija un sniegti mērījumu rezultāti reālās radiosakaru līnijās.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

10.06.2022.

Formāts

Lappušu skaits

109

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija