Book "Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca. Akadēmiskā godīguma vispārējās vadlīnijas" cover

Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca. Akadēmiskā godīguma vispārējās vadlīnijas.

Loreta Tauginienė, Inga Gaižauskaitė, Irene Glendinning, Július Kravjar, Milan Ojsteršek, Laura Ribeiro, Tatjana Odiņeca, Franca Marino, Marco Cosentino, Shiva Sivasubramaniam, Tomáš Foltýnek, Salim Razi, Oliver Trevisiol

Izdevums ir tulkojums latviešu valodā, tā pamatā ir projekta “Eiropas līmeņa tīkls akadēmiskā godīguma veicināšanai” atskaite, kas tapusi dažādu valstu un nozaru autoru kopdarba rezultātā. Izdevums sastāv no divām daļām: akadēmiskā godīguma terminu vārdnīcas un akadēmiskā godīguma vispārējajām vadlīnijām. Pirmajā daļā alfabētiskā kārtībā sniegti termini angļu valodā, katru ierakstu veido termins angļu valodā, termins latviešu valodā un definīcija latviešu valodā. Otrā daļa ir atbalsts pirmajai daļai, tā palīdz veidot vienotu izpratni par godīguma jautājumiem zinātnē un uzņēmējdarbībā. Vadlīnijas izklāsta minimālās prasības un atbildību dažādām akadēmiskajā darbā ieinteresētajām pusēm.

Additional information

Publication type

ISBN (print)

ISBN (pdf)

Format

Pages

Published online

Publisher

Country of publication

Publication language

Funding source

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca. Akadēmiskā godīguma vispārējās vadlīnijas.”