Book "Metodiskie norādījumi par kursa darba izstrādi priekšmetā “Ventilācija”" cover

Metodiskie norādījumi par kursa darba izstrādi priekšmetā “Ventilācija”

Jurģis Zemītis, Riga Technical University, Latvia
ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-7812-3540

Raimonds Bogdanovičs, Riga Technical University, Latvia
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-1864-3739

Metodisko norādījumu mērķis ir palīdzēt studentiem izstrādāt kursa darbu mācību priekšmetā “Ventilācija”, norādot būtiskus aspektus un jautājumus, kas būtu jāapskata, veicot ventilācijas sistēmas projekta izstrādi. Mācību līdzeklī ir dots secīgs kursa darbā iekļaujamo nodaļu apraksts ar iztirzātu iekļaujamo informāciju un noformējumu.

Metodiskajiem norādījumiem ir rekomendējošs raksturs, līdz ar to kursa darba saturs var atšķirties no metodisko norādījumu prasībām, ja students var piedāvāt labāku risinājumu, kas ļaus sasniegt kursa darba mērķi un uzdevumus.

Additional information

Publication type

ISBN (pdf)

978-9934-22-349-5

Format

Pages

20

Published online

Publisher

RTU Press

Country of Publication

Latvia

Publication language

Funding source

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Metodiskie norādījumi par kursa darba izstrādi priekšmetā “Ventilācija””