izdevuma "Metodiskie norādījumi par kursa darba izstrādi priekšmetā “Ventilācija”" vāks

Metodiskie norādījumi par kursa darba izstrādi priekšmetā “Ventilācija”

Jurģis Zemītis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-7812-3540

Raimonds Bogdanovičs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-1864-3739

Metodisko norādījumu mērķis ir palīdzēt studentiem izstrādāt kursa darbu mācību priekšmetā “Ventilācija”, norādot būtiskus aspektus un jautājumus, kas būtu jāapskata, veicot ventilācijas sistēmas projekta izstrādi. Mācību līdzeklī ir dots secīgs kursa darbā iekļaujamo nodaļu apraksts ar iztirzātu iekļaujamo informāciju un noformējumu.

Metodiskajiem norādījumiem ir rekomendējošs raksturs, līdz ar to kursa darba saturs var atšķirties no metodisko norādījumu prasībām, ja students var piedāvāt labāku risinājumu, kas ļaus sasniegt kursa darba mērķi un uzdevumus.

Papildus informācija

Izdevuma tips

ISBN (pdf)

978-9934-22-349-5

Formāts

Lappušu skaits

20

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Finansējuma avots

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Metodiskie norādījumi par kursa darba izstrādi priekšmetā “Ventilācija””