PD: Analysis of Two Actual Problems of Interlaminar Fracture Assessment of Layered Composite. Vāks

Analysis of Two Actual Problems of Interlaminar Fracture Assessment of Layered Composite

Promocijas darbs

Pēteris Pavlovskis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbā pētīti divu veidu paraugi, pamatojoties uz elastīgu plākšņu nelineāro teoriju, lai aprēķinātus slāņveida kompozītmateriālu starpslāņa lūzumu izturību. Plāna apakšslāņa tipa paraugam iegūts teorētisks risinājums attiecībā uz starpslāņu lūzuma izturības noteikšanu jauktai I/II Modai. Apstiprināta fundamentāla iespēja izmantot šo risinājumu testēšanas praksē. Sīkāk pētīta elastīgo plākšņu nelineārās teorijas izmantošana labi zināmajam dubultkonsoles sijas (DCB) standarta paraugam. Iegūts teorētisks risinājums, izstrādāts iteratīvs algoritms testa rezultātu apstrādei, pamatojoties uz MATLAB kodu, pārbaudīti ļoti elastīgi stiklašķiedras pastiprināta polimēra (GFRP) paraugi un dots to salīdzinājums ar apstrādes rezultātiem pēc ASTM D 5528-01 standarta ar lineārā risinājuma korekciju.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

16.09.2022.

Formāts

Lappušu skaits

99

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija