PDK: Autonomo bezvadu sensoru tīklu mezglu RF barošana. VĀKS

Autonomo bezvadu sensoru tīklu mezglu RF barošana

Promocijas darba kopsavilkums

Jānis Eidaks, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-8984-6621

Promocijas darbs veltīts autonomo bezvadu sensoru tīkla mezglu RF barošanas eksperimentālajai izpētei. Darbā pētīta barošanas signāla īpašību ietekme uz RF-DC jaudas pārveidošanas lietderības koeficientu un bezvadu jaudas pārvades (WPT) veiktspēju. Pētīta vidējā ieejas jaudas līmeņa, maksimālās un vidējās jaudas attiecības (PAPR) līmeņa, dažādu modulācijas veidu, signālu spektrālo īpašību, apakšnesēju skaita un joslas platuma ietekme. Pētījumam izvēlētas plašāk izmantotās RF-DC pārveidotāju topoloģijas, kā arī tirgū esošie risinājumi perspektīvajā sub-GHz frekvenču diapazonā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934227851

Aizstāvēšanas datums

10.06.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-785-1

Lappušu skaits

50

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija