Bioresursu ilgtspējas vērtējums. Latvijas piemēri

Promocijas darba kopsavilkums

Arnis Dzalbs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbā izvērtēta bioresursu ilgtspēja. Izmantojot gan teorētiskas, gan praktiskas metodes, noteikts bioresursu un atjaunojamo energoresursu ieviešanas potenciāls un tirgus briedums. Darba gaitā izstrādāts unikāls dzīves cikla modelis lauksaimniecības auksto piegādes ķēžu ilgtspējas analīzei Latvijā esošai smiltsērkšķu plantācijai un analizēti pieejamie siltumnīcefekta gāzu aprēķinu rīki. Veikta bioresursos bāzētu termoiepakojumu tirgus potenciāla apzināšana un būvniecības materiālu izveide no mežizstrādes atlikumiem laboratorijas apstākļos.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370731

Aizstāvēšanas datums

13.06.2024.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

39

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija