Development of the State Regulation Model in the Banking Sector

Promocijas darbs

Kristaps Freimanis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-6319-5122

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt valsts regulējuma modeli banku sektorā, lai atrastu līdzsvara punktu, ņemot vērā sabiedrības zaudējumu, kas izriet no tirgus nepilnībām un valsts regulējuma izmaksām. Promocijas darbā identificētas banku sektora tirgus nepilnības, kas ļauj novērtēt labklājības zudumu banku sektorā, kā arī identificēti regulējuma principi valsts regulējuma modeļa izveidošanai. Pamatojoties uz iepriekšminēto, izstrādāts kvantitatīvs regulējuma modelis, kas validēts ar eiro zonas vai pasaules datiem atkarībā no modeļa lietojamības un datu pieejamības. Pirmo reizi Latvijas banku sektorā novērtēta regulējuma intensitāte un līdzsvara punkts starp labklājības zudumu, kas rodas tirgus nepilnību dēļ, un regulējuma izmaksām.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

24.11.2023.

Formāts

Lappušu skaits

165

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots