Grāmatas "Elektrisko ķēžu vienādojumi" vāks

Elektrisko ķēžu vienādojumi

Ēriks Priednieks, Riga Technical University, Latvia

Mācību grāmata paredzēta Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura studiju programmas “Elektrotehnika un elektronika” studentiem elektrisko ķēžu teorijas apgūšanai. Grāmatā iepazīšanās ar elektrotehnikas jautājumiem sākas gandrīz no pašiem pamatiem, tiek aplūkoti elektriskie lielumi, aizvietošanas shēmas un septiņi tabulas vienādojumi, līdzstrāvas un maiņstrāvas ķēdes, vektoru diagrammu un simboliskā metode un pārejas procesi. Grāmatā piedāvāta formulu tabulu ar septiņiem pamatvienādojumiem un to modifikācijām un parādīts, kā to izmantot, lai sastādītu vienādojumu nezināmai shēmai. Mācību līdzeklī sniegts galveno ideju skaidrojums, uzdevumu risināšanas plāni, algoritmi un metodes. Katras nodaļas beigās ir pašpārbaudes jautājumi.

Additional information

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934220494

Publication type

ISBN (print)

ISBN (pdf)

Publisher

Format

Pages

Published online

Country of publication

Publication language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Elektrisko ķēžu vienādojumi”