Book "Ievads elektriskajās mašīnās un elektropiedziņā" cover

Ievads elektriskajās mašīnās un elektropiedziņā

Donald W. Novotny, University of Wisconsin–Madison, USA

Thomas A. Lipo, University of Wisconsin–Madison, USA

Thomas A. Jahns, University of Wisconsin–Madison, USA

Scientific Editor:
Leonīds Ribickis, Riga Technical University, Latvia

ORCID iD http://orcid.org/0000-0001-9077-1981

Mācību grāmatas “Ievads elektriskajās mašīnās un elektropiedziņā” autori ir Viskonsinas Universitātes (ASV) profesori, kuri grāmatu sarakstījuši, balstoties uz savu ilggadīgo pieredzi, pasniedzot topošajiem elektrotehnikas, enerģētikas, mehatronikas un datorzinātņu inženieriem studiju kursus, kas saistīti ar elektriskajām mašīnām, elektropiedziņu un elektropiedziņas regulēšanu.

Mācību grāmata paredzēta studentiem elektropiedziņas pamatjautājumu apguvei, un to kā rokasgrāmatu var izmantot elektrotehnikas nozares speciālisti un citi interesenti. Grāmatā apskatīti izplatītākie elektropiedziņas veidi, iekļaujot līdzstrāvas, asinhronās un sinhronās maiņstrāvas piedziņas, kā arī piedziņas ar regulējamu ātrumu un griezes momentu.

Additional information

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934223426

Publication type

ISBN (print)

ISBN (pdf)

Format

Pages

Published online

Publisher

Country of publication

Publication language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ievads elektriskajās mašīnās un elektropiedziņā”