PDK: High reclaimed asphalt content mixtures: Design parameters and Performance evaluation. Vāks

High reclaimed asphalt content mixtures: Design parameters and Performance evaluation

Promocijas darba kopsavilkums

Mukul Rathore, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-1205-5362

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt jaunu projektēšanas un testēšanas metodiku atjaunojošo piedevu saturošiem asfalta maisījumiem ar augstu reciklētā asfalta saturu, kā arī izvērtēt šādu maisījumu ilgtermiņa mehāniskās īpašības un ietekmi uz vidi. Tika veikts sistemātisks pētījums, kurā izstrādāta jauna procedūra augsta satura reciklētā asfalta maisījumu sagatavošanai laboratorijā. Promocijas darba gaitā izstrādāta stadijas ekstrakcijas metode, lai no reciklētā asfalta maisījumiem iegūtu vairākus saistvielas slāņus. Turklāt aprites cikla novērtēšanas metodē integrēti ceļa segumu projektēšanas aspekti, ļaujot aprēķināt augsta satura reciklētu asfalta maisījumu ietekmi uz vidi.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228070

Aizstāvēšanas datums

02.09.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-807-0

Lappušu skaits

37

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija