Promocijas darba kopsavilkuma "Ilgtspējīga vēsturisko ēku attīstība" vāks

Ilgtspējīga vēsturisko ēku attīstība

Promocijas darba kopsavilkums

Edīte Biseniece, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-8301-2442

Ēkas ir ne tikai liels enerģijas un resursu patērētājs, tās būtiski ietekmē arī cilvēku veselību, darbaspējas un nosaka vides dzīves kvalitāti. Ņemot vērā sektora lielumu, esošajam ēku fondam ir milzīgs enerģijas ietaupījuma potenciāls, kas var palīdzēt sasniegt Eiropas Savienības zaļā kursa mērķus un panākt tautsaimniecības transformāciju uz modernu, resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku.

Lielākie izaicinājumi ēku atjaunošanas jomā skar vēsturiskās ēkas, kuru fasādes nedrīkst mainīt, lai saglabātu to kultūrvēsturisko un arhitektonisko vērtību. Politikas veidotāji un ēku īpašnieki ir dilemmas priekšā – saglabāt ēku vēsturisko vērtību vai uzlabot to energoefektivitāti. Vēsturiskajām ēkām, lai saglabātu to kultūrvēsturisko vērtību, nav iespējama sienu siltināšana no ārpuses, tāpēc atliek sienu siltināšana no iekšpuses, kas ir tehniski riskants risinājums, it īpaši ēkām aukstā klimatā. Sienu siltināšana no iekšpuses ļoti būtiski maina sienas higrotermisko uzvedību, līdz ar to var izraisīt mitruma kondensāciju, pastiprinātu sāļu izdalīšanos, sala izraisītus bojājumus, pelējumu un citus bojājumus. Tāpēc pirms vēsturisko ēku atjaunošanas rūpīgi jāizvērtē riski, kas saistīti ar iespējamo mitruma akumulāciju konstrukcijās un sienas temperatūras samazināšanos. Nepieciešams izstrādāt jaunas metodes, ar kuru palīdzību šāda tipa ēkās varētu veikt drošu un ilgtspējīgu ēku atjaunošanu.

Promocijas darba mērķis ir piedāvāt drošus un efektīvus risinājumus vēsturisko ķieģeļu un akmens sienu siltināšanai no iekšpuses. Mērķa sasniegšanai definēti vairāki uzdevumi: veikt vēsturiskajās ēkās izmantoto būvmateriālu testēšanu laboratorijā ar mērķi noteikt mitruma pārneses procesu konstrukcijā un ar to saistīto risku ietekmējušos faktorus; veikt dinamisko datormodelēšanu, lai aprakstītu vēsturisko mūra sienu dinamiskos higrotermiskos procesus ilgtermiņā, kā arī validēt šos modeļus, veicot higrotermisko procesu analīzi reālās ēkās ar ilgtermiņa mērījumu palīdzību; veikt dinamisko datormodelēšanu ar mērķi noteikt enerģijas patēriņa samazinājumu un mikroklimatu telpās pēc sienu siltināšanas no iekšpuses.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934226526

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/32624

Aizstāvēšanas datums

30.08.2021.

ISBN (pdf)

978-9934-22-652-6

Formāts

Lappušu skaits

37

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Ilgtspējīga vēsturisko ēku attīstība”