PDK: Increasing the Efficiency of District Heating and Replacing Fossil Fuels with Alternative Energy Sources (Algorithms of Heat Source Parametric Optimization). Vāks

Increasing the Efficiency of District Heating and Replacing Fossil Fuels with Alternative Energy Sources (Algorithms of Heat Source Parametric Optimization)

Promocijas darba kopsavilkums

Varis Žentiņš , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Latvijā ir labi attīstīta centralizētās siltumapgādes sistēma, un koģenerācijas režīmā tā saražo 75 % siltuma, ko saņem 69,5 % iedzīvotāji. Koģenerācijas stacijām strādājot elektroenerģijas brīvās tirgus apstākļos, rodas problēma sabalansēt elektroenerģijas un siltuma pieprasījuma grafikus. Promocijas darbā autors analizē siltuma akumulatora lietošanu, lai panāktu elastīgāku koģenerācijas staciju ekspluatāciju tirgus apstākļos. Tas būtiski palielinās aprēķinu funkciju skaits, kas rada lielāku nenoteiktību pareiza ražošanas lēmumu pieņemšanai. Autors piedāvā kompleksu aprēķinu metodiku, izmantojot reālus datus, lai novērtētu siltuma akumulācijas darbības parametrus dažādos režīmos. Šī metodika integrēta koģenerācijas stacijas lēmumu pieņemšanas algoritmā.

Darba rezultāti aprobēti zinātniskās konferencēs un žurnālos, autors saņēmis pozitīvas Latvijas lielāko koģenerācijas staciju vadības atsauksmes.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228438

Aizstāvēšanas datums

15.12.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-843-8

Lappušu skaits

49

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija