PDK: Interneta pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas un uzraudzības metodikas izstrāde. VĀKS

Interneta pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas un uzraudzības metodikas izstrāde

Promocijas darba kopsavilkums

Inga Vagale, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-0825-2304

Promocijas darbā veikts platjoslas interneta kvalitātes uzraudzības un attīstības veicināšanas ietvara novērtējums, kā arī identificētas ar to saistītās nepilnības vai faktiskās piemērojamības problēmaspekti. Veikts pētījums par interneta kvalitātes rādītāju novērtējumu no galalietotāju skatpunkta un, pamatojoties uz matemātisko analīzi, izstrādāta koncepcija faktisko interneta pakalpojuma kvalitātes vērtību noteikšanai un atspoguļošanai. Īpašs uzsvars likts uz objektīvu pieslēguma ātruma rādītāju novērtēšanas metožu noteikšanu un mērīšanas principu definēšanu. Sniegti priekšlikumi nepietiekama platjoslas interneta pārklājuma teritoriju noteikšanai, pamatojoties uz ģeogrāfiskā apsekojumā iegūto informāciju, kas izmantojami platjoslas tīklu izvēršanas un tam nepieciešamo investīciju plānošanai, tādējādi sekmējot universālā pakalpojuma pieejamību valstī. Apkopoti ar platjoslas interneta pakalpojuma kvalitāti saistītie pētījuma rezultāti un sniegti priekšlikumi praktiski lietojamas interneta pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas un mērīšanas metodoloģijas ieviešanai.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934227721

Aizstāvēšanas datums

03.06.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-772-1

Lappušu skaits

33

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Interneta pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas un uzraudzības metodikas izstrāde”