Microalgal Technology for Municipal Wastewater Post-treatment. vāks

Microalgal Technology for Municipal Wastewater Post-treatment

Promocijas darba kopsavilkums

Aigars Lavrinovičs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-1495-1400

Promocijas darbā demonstrēta fosfora izdalīšana no komunālajiem notekūdeņiem palielinātā ātrumā, izmantojot fosfora deficītam pakļautu mikroaļģu biomasu. Veiktajos pētījumos identificētas piemērotākās mikroaļģu sugas audzēšanai notekūdeņos pēc pakļaušanas fosfora deficītam, kā arī izstrādāta metodoloģija biomasas badināšanai un identificēti indikatori biomasas fosfora deficīta stāvokļa noteikšanai. Noteikti optimālie sākotnējie parametri paātrinātai fosfora izdalīšanai un augstvērtīgas aļģu biomasas ražošanai, kas tālāk pārbaudīti cikliskas darbības fotobioreaktorā.

Iegūtie rezultāti papildina esošās zināšanas par mikroaļģu audzēšanu un to izmantošanu notekūdeņu attīrīšanai. Tos var izmantot industriāla mēroga mikroaļģu audzēšanā un turpmākā notekūdeņu attīrīšanas sistēmu attīstībā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228643

Aizstāvēšanas datums

13.03.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-864-3

Lappušu skaits

25

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija