PDK: Neklasificēto ēku energoefektivitātes noteikšanas metodoloģija. Vāks

Neklasificēto ēku energoefektivitātes noteikšanas metodoloģija

Promocijas darba kopsavilkums

Aleksandrs Geikins, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Saskaņā ar Latvijas Republikas Likumu par valsts noslēpumu pie neklasificētām ēkām pieskaitāmas tādas nedzīvojamās ēkas kā soda izciešanas iestādes, cietumi un apcietinājuma centri, bruņoto spēku, policijas vai ugunsdzēsības dienestu ēkas un šo iestāžu kazarmas, kā arī palīgēkas un telpu grupas palīgēkās.

Promocijas darbā pētītas bruņoto spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas.

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt neklasificēto ēku energoefektivitātes noteikšanas metodoloģiju, neklasificēto ēku tehniskās apsekošanas vadlīnijas, galvenokārt uzsverot vienotu renovācijas un energoapgādes risinājumu izstrādi, kas nodrošinās augstu darba kvalitāti un iesaistīto personu skaita minimizēšanu ēku renovācijas procesā, lai sasniegtu un ierosinātu iespējamos uzlabojumus enerģijas patēriņa samazināšanai.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228254

Aizstāvēšanas datums

11.10.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-825-4

Lappušu skaits

52

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija