Monogrāfijas "Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā" vāks

Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā

Karine Oganisjana, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD
http://orcid.org/0000-0002-4835-3943

Gunta Grīnberga-Zālīte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija

Svetlana Surikova, Latvijas Universitāte, Latvija

Konstantins Kozlovskis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Lāsma Līcīte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija

Tālis Laizāns, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Nicolás Monge-Iriarte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Tatjana Koķe, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija

Laura Jeroščenkova, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvija

Yuliya Eremina, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Salome Gvatua, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Benjamin Ngongo Kabwende, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Ozoemena Joseph Chukwu, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Zinātniskā redaktore:
Karine Oganisjana, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Monogrāfijā “Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā” ir starpdisciplināri pētīta sociālā inovācija, tās būtība, ietekme uz sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, to veicinošie un kavējošie faktori, kā arī šķēršļi un to pārvarēšanas paņēmieni, analizēta iesaistīto pušu rīcība un to līdzdalības dimensijas, aplūkoti attīstības scenāriji un labas prakses piemēri Latvijā un citās Eiropas valstīs, izstrādāta sabiedrības finansiālās, informatīvās un organizatoriskās iesaistes sociālās inovācijas procesos indeksu koncepcija un šo indeksu aprēķināšanas metodoloģija. Darbā analizēti arī līdz šim Latvijā sociālās inovācijas īstenošanai nepielietoti finansējuma avoti. Monogrāfija paredzēta sociālās inovācijas pētniekiem, praktiķiem, sociālajiem uzņēmējiem, politikas veidotājiem, pašvaldību vadītājiem, pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem, studentiem un visiem, kas interesējas par sociālo inovāciju un tās jautājumiem.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934222290

Redaktori

Karine Oganisjana

Izdevuma tips

ISBN (print)

ISBN (pdf)

Formāts

Lappušu skaits

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

Publicēšanas valsts

Valoda

Finansējuma avots

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā”