Promocijas darba kopsavilkuma "Structural Imperfections of the Hydroxyapatite Surface Layer to Engineer Its Electrical Potential" vāks

Structural Imperfections of the Hydroxyapatite Surface Layer to Engineer Its Electrical Potential

Promocijas darba kopsavilkums

Anna Bystrova, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-4342-5335

Promocijas darba mērķis ir noteikt hidroksiapatīta (HAp) defektu (piemēram, OH grupu, H, O vakanču, starpmezglu H atomu un to kombināciju) ietekmi uz HAp virsmas elektrisko potenciālu. Tas savukārt ietekmē HAp bioloģisko savietojamību un kontrolē šūnu adhēziju.

HAp satur dažādas strukturālas nepilnības (defektus), un tā sastāvs nav stehiometrisks. Strukturālās nepilnības izraisa virsmas elektriskā potenciāla neviendabīgumu. Tomēr dažādo defektu – OH grupas, H, O vakanču, starpmezglu H atomu – loma un to kombinācija HAp virsmas polarizācijas veidošanā un to ietekme uz HAp virsmas lādiņu, enerģijas zonu struktūru un elektronu darba funkciju vēl nav pētīta.

Šajā darbā pirmo reizi, lai izpētītu strukturālo defektu (OH, H, O vakanču, starpmezglu H atomu un ūdeņraža atomu, kas aizpilda nepiesātinātās ūdeņraža saites) ietekmi uz HAp elektriskajām īpašībām, tika izmantotas teorētiskās un eksperimentālās pieejas.

HAp struktūru datorsimulācijas analizēja šo efektu īpašības. Tika izmantotas molekulārās mehānikas un kvantu mehānikas pusempīriskās metodes, kā arī blīvuma funkcionālās teorijas metodes.

Eksperimentālie HAp virsmas elektrisko īpašību pētījumi tika veikti ar fotoluminiscences (PL) emisiju, sinhrotronu spektroskopiju, piesliekšņa fotoelektronu (PE) emisijas spektroskopiju. Pirmo reizi eksperimentāli tika pētīta atkvēlināšanas, hidrogenēšanas, mikroviļņu un gamma starojumu un to kombināciju ietekme uz HAp defektiem. Iegūtie rezultāti ir saskaņā ar skaitļošanas datiem.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934226403

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/32502

Aizstāvēšanas datums

28.06.2021.

ISBN (pdf)

978-9934-22-640-3

Formāts

Lappušu skaits

54

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Structural Imperfections of the Hydroxyapatite Surface Layer to Engineer Its Electrical Potential”