PDK: Uzņēmējdomāšanas attīstība kā virzošais faktors veiksmīgas “born global” stratēģijas izveidei. VĀKS

Uzņēmējdomāšanas attīstība kā virzošais faktors veiksmīgas “born global” stratēģijas izveidei

Promocijas darba kopsavilkums

Irēna Vaivode, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbs ir pētījums uzņēmējdomāšanas jomā. Darbā pētīta uzņēmējdomāšanas un veiksmīgas “born global” stratēģijas izveides procesa mijiedarbība. Uzņēmējdomāšana ir promocijas darba pētījuma objekts, tā pētīta kā dinamisks process, kas virza indivīdu uz rezultātu sasniegšanu. Veiksmīgas “born global” stratēģijas izveide ir uzņēmējdomāšanas dinamiskā procesa rezultāts. Promocijas darbs ietver pētījumus par uzņēmējdomāšanas individuālo iezīmju lomu kā pamatu uzņēmēja virzībai uz veiksmīgu “born global” procesu.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934227219

Aizstāvēšanas datums

14.01.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-721-9

Lappušu skaits

26

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Uzņēmējdomāšanas attīstība kā virzošais faktors veiksmīgas “born global” stratēģijas izveidei”