PDK: Uzticamības paaugstināšanas metožu izstrāde automatizētām robotu ražotnēm. Vāks

Uzticamības paaugstināšanas metožu izstrāde automatizētām robotu ražotnēm

Promocijas darba kopsavilkums

Oskars Bormanis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbā pētītas robotizētās ražošanas sistēmas, kuru centrā ir industriālais robots. Darba gaitā apskatītas industriālo robotu elektronikas izstrādes un ražošanas pārbaužu metodes, kā arī to loma aparatūras aprites ciklā. Būtiskākais darba sasniegums ir programmatūras rīka izstrāde robota programmēšanas valodas koda pārveidošanai par robota piedziņas invertora energoelektronikas komponentu kalpošanas laika patēriņu. Darbs iekļauj atšķirīgu industriālo robotu enerģijas apgādes veidu, kā arī to darbības režīmu uzticamības novērtējumu, kas veikts, izstrādāto rīku lietojot praksē.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228391

Aizstāvēšanas datums

06.12.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-839-1

Lappušu skaits

31

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija