Promocijas darba kopsavilkuma "Valsts atvērtības starptautiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu izvērtēšana" vāks

Valsts atvērtības starptautiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu izvērtēšana

Promocijas darba kopsavilkums

Jānis Viesturs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-0267-1858

Promocijas darba mērķis ir novērtēt valsts atvērtību starptautiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu, noteikt kritērijus, pēc kuriem tā nosakāma un rezultātā radīt metodiku, pēc kuras periodiski novērtējama valsts atvērtība starptautiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu.

Promocijas darba ievadā raksturota izvēlētās tēmas aktualitāte, izvirzīta pētījuma hipotēze, definēti darba mērķa sasniegšanai risinātie uzdevumi, pētījuma objekts un priekšmets, pētījuma metodikas pamatojums, pētījumu laika posms un darba ierobežojumi, kā arī raksturota pētījuma teorētiskā nozīme un zinātniskā novitāte, pētījuma rezultātu aprobācija un praktiskais lietojums. Promocijas darba pirmā daļa ietver starptautisko darījumu ar nekustamo īpašumu identifikācijas problemātiku un starptautisko darījumu un ārvalstnieku zemes īpašumtiesību ierobežojumu nozīmīgāko problēmu identifikāciju. Otrā daļa veltīta starptautisko darījumu ar nekustamo īpašumu ierobežojumu pamatojuma noteikšanai un valsts atvērtības starptautiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu novērtēšanas kritēriju teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Trešajā daļā raksturots valsts atvērtības starptautiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu novērtējuma metodikas risinājums un tā praktiskā izmantošana. Promocijas darba nobeigumā sniegti secinājumi un priekšlikumi.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934226540

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/32639

Aizstāvēšanas datums

10.09.2021.

ISBN (pdf)

978-9934-22-654-0

Formāts

Lappušu skaits

76

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Valsts atvērtības starptautiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu izvērtēšana”