Vibration Correlation Technique for Cylindrical Structural Safety Assessment. vāks

Vibration Correlation Technique for Cylindrical Structural Safety Assessment

Promocijas darba kopsavilkums

Eduards Skuķis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-9883-4403

Promocijas darbā izstrādāta vibrācijas korelācijas tehnika kā nesagraujoša testa metode čaulu kritiskās slodzes novērtēšanai. Nesagraujošās metodes pret nepilnībām jutīgu plānsienu konstrukciju kritiskās slodzes aprēķiniem ir viens no svarīgākajiem paņēmieniem jaunu konstrukciju un liela mēroga kosmosa konstrukciju skaitlisko modeļu validācijai. Vibrācijas korelācijas tehnika (VCT) ļauj noteikt kritisko slodzi dažādu veidu konstrukcijām, nesasniedzot bifurkācijas punktu.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228698

Aizstāvēšanas datums

17.03.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-869-8

Lappušu skaits

37

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija