Vilces elektromehānisko iekārtu dinamikas, stiprības un tehniskā stāvokļa novērtējuma pētījums. vāks

Vilces elektromehānisko iekārtu dinamikas, stiprības un tehniskā stāvokļa novērtējuma pētījums

Promocijas darba kopsavilkums

Marks Marinbahs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Vilces motorreduktora bloki ir neatkarīga un sarežģīta sistēma, jo procesiem, kas tajā notiek, ir atšķirīgs fizikālais raksturs. Tāpēc, lai novērtētu elektromehānisko iekārtu mehānisko un elektrisko elementu tehnisko stāvokli, kā arī kontrolētu to tehnisko stāvokli, nododot iekārtu ekspluatācijā, vēlams veikt visaptverošas pārbaudes.

Mehānisko un elektromehānisko mezglu atsevišķu testēšanas metožu galvenais trūkums ir tas, ka tajās netiek ņemta vērā vilces piedziņas elementu, jo īpaši dzinēja un reduktora, kopējās darbības savstarpējā saikne un atkarība. Promocijas darbā piedāvāta savstarpējās ietekmes noteikšanas metode.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228667

Aizstāvēšanas datums

17.02.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-866-7

Lappušu skaits

46

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija