PD: Achieving Self-Sustainability of Venture Capital Market in Latvia. VĀKS

Achieving Self-Sustainability of Venture Capital Market in Latvia

Promocijas darbs

Anita Matisone, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-0237-5570

Promocijas darbā veiktā pētījuma mērķis bija noskaidrot nosacījumus organiski augoša vai pašpietiekama riska kapitāla tirgus izveidei un, analizējot daudzfaktoru ietekmi uz dažādām riska kapitāla tirgus dimensijām, izstrādāt modeli efektīvākam valsts atbalstam.

Lai sasniegtu mērķi, tika noteikti pašpietiekama riska kapitāla tirgus raksturlielumi, veikts Latvijas riska kapitāla tirgus pašpietiekamības novērtējums un identificēti faktori, kas ietekmē riska kapitāla tirgu un ir svarīgi Latvijā un līdzīgās valstīs. Darba rezultātā izstrādātais pašpietiekama riska kapitāla tirgus attīstības modelis izmantojams, veidojot turpmākās valsts atbalsta programmas riska kapitāla tirgum, kā arī vērtējot to rezultātus.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

18.02.2022.

Formāts

Lappušu skaits

190

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Achieving Self-Sustainability of Venture Capital Market in Latvia. Promocijas darbs”