Space Weather Impact on GPS Positioning Results in Latvia

Promocijas darbs

Madara Normanda, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darba mērķis ir pārbaudīt Latvijas GNSS pastāvīgi darbojošos atbalsta staciju stabilitāti ekstremālās Saules aktivitātes situācijās. Pētījumā novērtēta ģeomagnētisko vētru ietekme uz pozicionēšanas precizitāti un koordinātu stabilitāti 11 gadu laikā, aptverot visu Saules aktivitātes 24. ciklu. Darba gaitā veikta kinemātisko risinājumu rezultātu statistiskā analīze saistībā ar jonosfēras kopējo elektronu daudzumu (TEC) un TEC indeksa līmeņu izmaiņu ātrumu (ROTI) vidējo platuma grādu reģionā, Latvijā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

26.04.2024.

Formāts

Lappušu skaits

93

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots