Flexible Power Supply Solutions: Modelling Methods and Innovative Approaches Towards Sustainable Energy Transformation

Promocijas darba kopsavilkums

Kārlis Gičevskis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darba mērķis ir piedāvāt jaunas modelēšanas metodes, simulācijas rīkus un inovatīvas pieejas decentralizētu elektroapgādes risinājumu izvēlei un novērtēšanai un to darbības optimizēšanai (pilnveidošanai) mainīgos darbības apstākļos. Izstrādāti detalizēti matemātiski apraksti un specializēti algoritmi, lai novērtētu dažādu tehnoloģiju tehniskos un ekonomiskos aspektus, lai uzlabotu to veiktspēju dažādos apstākļos. Mērķis bija padarīt tos labākus dažādās situācijās un paātrināt pāreju uz tīrāku enerģiju.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370540

Aizstāvēšanas datums

20.06.2024.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

60

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

,