Mikroaļģu audzēšanas tehnoloģijas integrācija biogāzes stacijās

Promocijas darba kopsavilkums

Baiba Ieviņa, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-9468-0243

Promocijas darbā izstrādāta jauna stratēģija, integrējot mikroaļģu audzēšanas tehnoloģiju biogāzes stacijās, lai uzlabotu mikroaļģu biomasas ražošanu, vienlaikus panākot CO2 sekvestrāciju un barības vielu apriti. Šai stratēģijai ir potenciāls uzlabot biomasas pieejamību un nodrošināt novatorisku pieeju digestāta pārvaldībai. Darba gaitā veiksmīgi izstrādāta un patentēta mērenam klimatam optimizēta mikroaļģu audzēšanas sistēma, identificēti piemēroti mikroaļģu celmi un pierādīta sistēmas savienošanas iespēja ar biogāzes staciju darbību.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370663

Aizstāvēšanas datums

20.06.2024.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

41

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots