Bio-inspired Wood Mimic Materials Created by Recombining Cellulose, Hemicellulose and Lignin

Promocijas darba kopsavilkums

Sergejs Beļuns, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-3986-4215

Promocijas darba gaitā izveidoti ilgtspējīgi lignocelulozes bāzes kompozītmateriāli no biomasas šķiedrām, koncentrējoties uz celulozes videi draudzīgo potenciālu kompozītmateriālos. Pētījums koncentrējas uz daudzpusīgu nanokompozītu un biomimētisku materiālu izstrādi, īpaši kokam līdzīgu kompozītu izveidi no lignocelulozes, hemicelulozes un lignīna, kas iegūti no dažādiem biomasas avotiem, tostarp koka un kaņepju blakusproduktiem.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370717

Aizstāvēšanas datums

10.06.2024.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

64

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

, ,