Bio-inspired Wood Mimic Materials Created by Recombining Cellulose, Hemicellulose and Lignin

Promocijas darbs

Sergejs Beļuns, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-3986-4215

Promocijas darba gaitā izveidoti ilgtspējīgi lignocelulozes bāzes kompozītmateriāli no biomasas šķiedrām, koncentrējoties uz celulozes videi draudzīgo potenciālu kompozītmateriālos. Pētījums koncentrējas uz daudzpusīgu nanokompozītu un biomimētisku materiālu izstrādi, īpaši kokam līdzīgu kompozītu izveidi no lignocelulozes, hemicelulozes un lignīna, kas iegūti no dažādiem biomasas avotiem, tostarp koka un kaņepju blakusproduktiem.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

10.06.2024.

Formāts

Lappušu skaits

139

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

, ,