Bioeconomy Innovations in Conifer Value Chain

Promocijas darbs

Ilze Vamža, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-8333-0838

Promocijas darbā pētīta esošā prakse, produktu izstrādes un oglekļa emisiju samazināšanas stratēģiju nozīme koksnes vērtību ķēdē. Pētījums saskaņots ar bioloģiskās rūpniecības principiem, bioekonomiku, pievienotās vērtības radīšanas iespējām un globālo mērķi līdz 2050. gadam sasniegt oglekļa neitralitāti. Pētījuma mērķis ir sniegt ieskatu par skujkoku vērtību ķēdes potenciālu, izmantojot visaptverošu pieeju. Darbā pētītas dažādu koksnes vērtību ķēdes aspektu savstarpējās saiknes un inovatīvi produkti skujkoku ķēdes vērtības palielināšanai.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

07.12.2023.

Formāts

Lappušu skaits

192

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots