Promocijas darba kopsavilkuma "Bioresource Transition Towards Sustainable Bioeconomy" vāks

Bioresource Transition Towards Sustainable Bioeconomy

Promocijas darba kopsavilkums

Lauma Žihare, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-4687-9175

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt integrējošu metodoloģiju ilgtspējīgas bioekonomikas novērtēšanai, izmantojot bioresursu pārejas novērtējumus, izmantojot lejupejošās un augšupejošās pieejas, transdisciplināru analīzi un nepietiekami izmantoto biomasas potenciālu. Darba galvenais ieguldījums izriet no integrētas daudzlīmeņu pieejas, kurā ņemti vērā tehniskie, sociālekonomiskie, vides un tirgus aspekti.

Darba mērķu sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: 1) Novērtēt bioekonomikas izpratni un izveidot konsolidētu skatījumu uz bioekonomiku 2) Izvērtēt disciplinaritātes pieejas ilgtspējīgai bioekonomikai 3) Identificēt bioekonomiku ietekmējošos faktorus, to savstarpējās saites un ierosināt iespējamos saistību novērtējumus 4) noteikt faktoru raksturlielumus 5) Izveidot faktoru saistību līmeņatzīmi 6) Izveidot bioekonomikas efektivitātes noteikšanas metodiku 7) Identificēt neizmantotos bioresursus un novērtēt to potenciālo vērtību efektīvai resursu pārejai, ierosinot jaunas vai esošās bioresursu vērtību ķēdes un to prioritātes 8) Nodrošināt inovāciju nodošanu ar tirgus un ekonomiskās analīzes sistēmu, lai noteiktu, vai inovatīvam bioloģiskam produktam vai tehnoloģijai ir potenciāls veiksmīgai komercializācijai 9) Validēt bioresursu potenciālu veicot eksperimentālo analīzi.

Pētījums piedāvā vairākas jaunas pieejas, kuras iepriekš nav izmantotas bioekonomikā. Šajā darbā ir aprakstīti trīs galvenie bioresursu pārejas novērtēšanas līmeņi ar metodoloģiju izveidi un gadījumu izpēti, lai aprobētu šīs metodoloģijas. Šajā darbā iegūtais rezultāts paplašina esošās zināšanas bioekonomikā daudzlīmeņu pieejai ar starpnozaru analīzi. Rezultāti ir labvēlīgi valsts, vietējā un nozaru līmeņa valdības iestādēm, ieinteresētajām personām un zinātniekiem.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934224829

Izdevuma tips

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/31085

Aizstāvēšanas datums

24.08.2020.

ISBN (print)

978-9934-22-481-2

ISBN (pdf)

978-9934-22-482-9

Formāts

Lappušu skaits

55

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

,

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Bioresource Transition Towards Sustainable Bioeconomy”